logo sala zabaw klockolandia

Regulamin sali zabaw

Regulamin sali zabaw​

 • Sala Zabaw przeznaczona jest dla dzieci od 0 do 10 lat.
 • Wstęp na Salę Zabaw jest płatny. Szczegółowy koszt zabawy określony jest w cenniku znajdującym się w Sali.
 • Cena nie obowiązuje opieki nad dziećmi.
 • Dzieci mogą wejść i wyjść z terenu Sali Zabaw tylko pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna.
 • Buty i wierzchnie ubranie pozostaje w szatni, na Salę Zabaw dzieci wchodzą w skarpetkach.
 • Na salę opiekunowie wchodzą bez obuwia lub w ochraniaczach, podyktowane jest to zachowaniem czystości na Sali Zabaw.
 • Jemy i pijemy tylko przy stolikach.
 • Rodzic/opiekun jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby wszystkie zabawki i zawartość kieszeni dzieci pozostały poza Salą Zabaw. Prosimy także o zdjęcie łańcuszków, kolczyków oraz innych ozdób mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się w Sali Zabaw.
 • Właściciel Sali Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub krzywdy powstałe w związku z niezgodnym z regulaminem używaniem Sali Zabaw. Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie lub zabawie uznane zostaną za nie powstałe na Sali Zabaw.
 • Właściciel Sali Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu.
 • Za rzeczy pozostawione w Sali Zabaw oraz szatni właściciel Sali Zabaw nie ponosi odpowiedzialności.
 • Na terenie Sali Zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu.
 • Przed wejściem do sali zabaw obowiązuje dezynfekcja rąk.
 • W razie wątpliwości, sprawy nie rozstrzygnięte w niniejszym regulaminie należy skonsultować z obsługą Sali Zabaw.
 • W trosce o zdrowie naszych najmłodszych klientów, zabrania się przebywania w bawialni dzieci lub dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych. Obowiązkiem rodziców (opiekunów) jest poinformowanie personelu sali zabaw o schorzeniach i niesprawnościach dziecka, np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu itp.
 • W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków w Sali Zabaw, w których zostanie pokrzywdzone dziecko bądź opiekun, należy ten fakt bezzwłocznie zgłosić w formie pisemnej najlepiej z opinią lekarską w naszej placówce.
 • Personel może odmówić przyjęcia dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze i stanowią zagrożenie dla innych dzieci.
 • W sali zabaw może przebywać 15 dzieci+opiekunowie
 • Obsługa Sali Zabaw zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia kolejnego dziecka na Salę, w sytuacji w której, większa niż aktualna liczba klientów na sali, zagraża ich komfortowi i bezpieczeństwu
 • Za szkody spowodowane przez dziecko odpowiadają rodzice/opiekunowie
 • Na Sali Zabaw robione są zdjęcia, które później mogą być umieszczone na naszych portalach społecznościowych: Facebook oraz Instagram
 • Salę można zarezerwować w celu zorganizowania przyjęcia urodzinowego, imprezy okolicznościowej itp.
 • Rodzic/opiekun wpuszczający dziecko na teren Sali Zabaw oświadcza, że zapoznał się z regulaminem
 • regulaminem Sali Zabaw. Wejście na salę jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminuZa szkody spowodowane przez dziecko odpowiadają rodzice/opiekunowieZa szkody spowodowane przez dziecko odpowiadają rodzice/opiekunowiebezpieczeństwu. zagrożenie dla innych dzieci. Personel może odmówić przyjęcia dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze i stanowią zagrożenie dla innych dzieci.

ZABRANIA SIĘ:

 • Wchodzenia na salę w obuwiu.
 • Wchodzenia bosymi stopami ze względów higenicznych oraz zdrowotnych.
 • Wchodzenia z jedzeniem i piciem do strefy z zabawkami (pozostawiamy jedzenie i picie w wyznaczonym do tegoi miejscu np. w strefie przy stolikach dla rodziców/opiekunów.
 • Palenia papierosów, zażywania środków odurzających, spożywania alkoholu oraz wprowadzania zwierząt.
 • Wchodzenia na teren sali pod wpływem alkoholu przez osoby dorosłe.
 • Osoby, które są pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających można odmówić wejścia z dzieckiem do sali zabaw.
 • Wnoszenia na salę własnych zabawek lub klocków na salę zabaw.
 • Popychania innych dzieci. Bawimy się w zgodzie.
 • Rzucania klockami i innymi zabawkami.
 • Spożywania jedzenia w trakcie zabawy.
 • Niszczenia elementów wystroju, sali oraz zabawek znajdujących się w Klockolandii.

Sala zabaw przeznaczona dla młodszych jak i starszych dzieci. Zapraszamy na niezapomniane chwile!

Social media

© 2023 KlockolandiaMlawa.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Design by DragonMedia.pl